2A (Lầu 5) Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Contact Information

Telephone
+84902000050
Telephone
+84904000050
Telephone
+84906000050
Telephone
+84908000050

Social & Messaging

More Information


TỔ CHỨC DV ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ, Trường Luật được phép đại diện các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đăng ký và bảo vệ Nhãn hiệu (Thương hiệu, Logo); Kiểu dáng công nghiệp; Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Tên thương mại; Chỉ dẫn địa lý; Và các đối tượng sở hữu công nghiệp khác.


TỔ CHỨC TV & DV QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Theo Văn bản số 22/BQTG-BQ của Cục Bản quyền tác giả, Trường Luật được phép đại diện các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đăng ký và bảo vệ các đối tượng: Phần mềm máy tính; Mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm kiến trúc; Tác phẩm âm nhạc; Bản ghi âm, ghi hình; Và các đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan khác.
Powered by:
DON'T HAVE A .TEL NAME? SIGN UP NOW FOR FREE!
DON'T HAVE A .TEL NAME?GET ONE NOW